Gà Ta Chọn Tạo LH-001

Gà trống: Có màu đỏ thẫm, mào cờ đỏ tươi, chân và da màu vàng
Gà mái: Lông màu vàng rơm, có con màu vàng đất, chân da vàng

  • Tỉ lệ sống: rất cao, từ 96%- 98%
  • Trọng lượng cơ thể: Trống:2 - 2.2 kg Mái:1.7 - 1.8 kg (100-115 ngày tuổi)
  • Thức ăn: 2.8 - 3 kg thức ăn / kg tăng trọng
  • Vaccine: đã được chủng tại 1 ngày tuổi: Marek, Gumboro, Newcastle, ND-IB
.
.
.
.